Ψαλιδωτά ανυψωτικά Βουλκανισμού

Στην παρακάτω κατηγορία θα βρείτε Ψαλιδωτά ανυψωτικά μηχανήματα Weber Γερμανίας & Redats Πολωνίας, για να εξοπλίσετε το συνεργείο σας. Επιλέξτε ανάμεσα σε ψαλιδωτά ανυψωτικά χαμηλού προφίλ, ευθυγράμμισης και σύμφωνα με τους τόνους ανύψωσης της επιλογής σας.
Βρισκόμαστε πάντα στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

ΨΑΛΙΔΩΤΟ Ηλεκτροϋδραυλικό 3ton  REDATS L-550 001

REDATS L-550 Ηλεκτροϋδραυλικό (3ton)

REDATS L-520 Ηλεκτροϋδραυλικό (3ton) 001

REDATS L-520 Ηλεκτροϋδραυλικό (3ton)