Πρέσσες 20ton-30ton-50ton

Στην παρακάτω κατηγορία θα βρείτε πρέσσες 20-30-50τον Weber Γερμανίας,για να εξοπλίσετε το συνεργείο σας. Επιλέξτε την κατάλληλη πρέσσα με τους τόνους ανύψωσης της προτίμησης σας.
Βρισκόμαστε πάντα στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Πρέσσα 20ton. WEBER 001

Πρέσσα 20ton.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Πρέσσα 30ton. WEBER 001

Πρέσσα 30ton.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Πρέσσα 50ton WZ-WP50 001

Πρέσσα 50ton WZ-WP50

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Εξαρτήματα πρέσσας 001

Εξαρτήματα πρέσσας