Μηχανήματα πλήρωσης Φρέον

Στην παρακάτω κατηγορία θα βρείτε μηχανήματα πλήρωσης Φρέον της OKSYS Ιταλίας,για να εξοπλίσετε το συνεργείο σας. Επιλέξτε ανάμεσα σε R134 & YF1234.
Βρισκόμαστε πάντα στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Κατεβάστε αρχείο