Μηχανήματα πλήρωσης Φρέον

Στην παρακάτω κατηγορία θα βρείτε μηχανήματα πλήρωσης Φρέον της OKSYS Ιταλίας,για να εξοπλίσετε το συνεργείο σας. Επιλέξτε ανάμεσα σε R134 & YF1234.
Βρισκόμαστε πάντα στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.
 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΡΕΟΝ OKSYS ECOS 302 & ECOS 001

Νέα σειρά πλήρωσης ECOS 302 & ECOS 302 YF