Αερόκλειδα REDATS

Στην παρακάτω κατηγορία θα βρείτε Αερόκλειδα της REDATS, για να εξοπλίσετε το συνεργείο σας. Επιλέξτε τον κατάλληλο αερόκλειδο συνεργείου σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Βρισκόμαστε πάντα στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ REDATS 001

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2 P-160 (1500Nm)

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2 P-180 (1900Nm) 001

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2 P-180 (1900Nm)

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4 P-220 (2200Nm) 001

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4 P-220 (2200Nm)

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1'' ΜΑΚΡΥΚΑΝΟ P-350 (5000Nm) 001

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1'' ΜΑΚΡΥΚΑΝΟ P-350 (5000Nm)