Λαδιέρες

Στην παρακάτω κατηγορία θα βρείτε λαδιέρες,για να εξοπλίσετε το συνεργείο σας. 
Βρισκόμαστε πάντα στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

ΛΑΔΙΕΡΑ REDATS  D-110 ΜΕ ΣΚΑΦΗ 001

ΛΑΔΙΕΡΑ REDATS D-110 ΜΕ ΣΚΑΦΗ

ΛΑΔΙΕΡΑ REDATS D-200 ΔΙΠΛΗ 001

ΛΑΔΙΕΡΑ REDATS D-200 ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΣΚΑΦΗ ΓΥΑΛΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΛΑΔΙΕΡΑ REDATS d-220 001

ΛΑΔΙΕΡΑ REDATS D-220 ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΣΚΑΦΗ ΓΥΑΛΑ