Σασμανόγρυλοι 500kg

Στην παρακάτω κατηγορία θα βρείτε σασμανόγρυλους Weber Γερμανίας,για να εξοπλίσετε το συνεργείο σας. Επιλέξτε τον κατάλληλο σασμανόγρυλο με τα κιλά ανύψωσης της προτίμησης σας.
Βρισκόμαστε πάντα στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Σασμανόγρυλος 500kg REDATS H-220 001

Σασμανόγρυλος 500kg REDATS H-220

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΑΣΜΑΝ ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΣΑΣΜΑΝΟΓΡΥΛΟ H-220 001

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΑΣΜΑΝ ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΣΑΣΜΑΝΟΓΡΥΛΟ H-220